Cevizli Yazıcı Servisi – Garanti Teknik Servis

Cevizli Yazıcı Servisi – Garanti Teknik Servis

cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme
cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme
cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme

cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme

 mükemmel baskı kalitesi sağlarlar ve karbon kopya çoğaltabilirler cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme . Baskı sırasında kullanılan teknik bakımından daktiloya en çok benzeyen bu yazıcı türünün basabileceği bütün şekiller papatyaya benzeyen bir yazıcı kafa üzerinde yer alır. yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Baskı çarkı denilen çarkın üzerinde 92 (bazen daha fazla) karakter yerleştirilmiştir cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme . Bir elektro-mıknatıs tarafından hareket ettirilen bir çekiç ile bu kabartma karakterler kağıt üzerine basılır. yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Arada bulunan mürekkepli şeridin izi kağıda basılmış olur. Bu yazıcılar grafikleri ve farklı yazı tiplerini ancak özel bir grafik baskı çarkıyla basabilirler cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

Yeni şekiller için yeni yazma kafaları imal etmek gerekir. Yavaş olarak çalışırlar. Bir karakteri tek bir vuruşta basmalarına rağmen papatya çarkının dönüş hızından dolayı çok yavaş kalır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

Baskı cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme kaliteleri elektrikli bir daktilo kalitesinden farksızdır. Daktilo ile akrabalıklarından ötürü çoğu papatya çarklı yazıcı bilgisayardan bağımsız bir daktilo olarak kullanılabilecek şekilde üretilirler yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis

2.        Nokta Vuruşlu Yazıcılar.

Mevcut cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme yazıcı türleri içinde en ucuzu olduklarından en yaygın kullanılan yazıcılar dır. Kimi kaynaklarda “iğneli yazıcı” yada “matris yazıcı cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme diye adlandırılan bu yazıcıların yazma kafası bir matris şeklinde dizilmiş küçük iğnecikler den (yada mikro çekiçler den) oluşur yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Yazıcı kafası cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme bir adım motoru tarafından bir dişli kayış yada daha farklı bir yöntemle yatay olarak hareket ettirilir. Bu sayede yazıcı kafa yatayda istenilen her konuma cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme getirilebilir. Dikey doğrultuda kafa hareket etmez bunun yerine kağıt dikey doğrultuda hareket eder yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Bilgisayardan gelen sinyale bağlı olarak kafanın içindeki elektro-mıknatıslar yardımıyla bu çekiçlerin bazıları öne çıkar, aynen daktiloda olduğu gibi, mürekkepli cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme bir şerit üzerinde nokta vuruşlarla şekil tanımlanır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Fakat nokta vuruşlu yazıcının daktilodan çok önemli bir farkı var; yazma kafaları basılabilir bir şekil içermediği için istenildiği cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme takdirde programlama yolu ile yeni şekillerin tanımlanması mümkündür.  Çünkü kafa üzerindeki  (iğnelerden) hangisinin harekete geçeceği bilgisayarın kontrolündedir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Daktilolardan ikinci farkı ise, yazıcı kafanın her iki yönde yani hem soldan cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme sağa hem de sağdan sola hareket etmesidir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Bugün 9 ve 18 iğneli yazıcılar kullanılmaktaysa da genellikle 24 iğneli matris yazıcılar tercih edilmektedir. İğne sayısının artışı tekbir karakteri daha fazla nokta vuruşuyla cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme oluşturmayı, dolayısıyla birim alan daha fazla nokta yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis  sığdırabilmeyi mümkün kılar. 9 iğneli yazıcılarda ortalama çözünürlük  yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis civarındadır. 9 iğneli yazıcılar her karakter için dikeyde 9 nokta veya daha çok 7 nokta kullanırlar. Buna karşın cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme 24 iğneli yazıcılarda 21 ya da 20 iğne kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

            Nokta vuruşlu yazıcılar cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme her bir karakteri noktalardan oluşmuş bir matris kullanırlar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

            Nokta vuruşlu yazıcıların cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme en büyük dezavantajı, yazı kalitesinin düşük olmasıdır. Bir nokta vuruşlu cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme yazıcıdan çıkan metinlerde karakterlerin çeşitli noktaların yan yana getirilmesinden oluştuğu hemen görülür yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Bunu telafi etmek için bazı matris yazıcılar  diye adlandırılan baskı tarzı cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme seçeneğini sunarlar. Bu yöntemde her satır iki kere üst üste yazılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Ama ikinci yazışta yazıcı kafası biraz kaydırılır ve böylelikle karakteri oluşturan noktalar arasındaki boşluklarda cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme doldurulmaya çalışılır. Bu baskı kalitesini artırır fakat baskı hızını düşürür. Aynı iğnelerin çift vuruş yapmasıyla BOLD karakterler elde edilir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . İtalik karakterler içinse farklı iğneler matrisi kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

          Nokta vuruşlu yazıcıların renkli olanları da vardır. Yazma şeritleri birkaç renkten oluşan modeller cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme renk gerektiren grafikler için kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Genellikle Siyah, Kırmızı, Mavi, Sarı bantlar taşıyan şerit, değişik renkler gerektiğinde aşağı yukarı hareket ettirilir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Renkli Nokta vuruşlu yazıcılar sınırlı sayıda cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme renkleri elde etmek için kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Nokta vuruşlu yazıcılar kenarlarında delikler bulunan “sürekli form” adı verilen kağıtlara baskı yapabildikleri gibi normal kağıtta kullanabilirler cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

3.       Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

Mürekkep püskürtmeli cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme yazıcılarda nokta matrisli yazıcılardan dır. Ancak bu yazıcılar şerit kullanmazlar. Bunun yerine resmi ve karakterleri oluşturmak için vuruşsuz bir yöntem kullanırlar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Yazıcı kafası kağıda değmez. Bunun yerine kafa kağıda mürekkep damlacıkları püskürtür cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan yöntem nokta matrisli yazıcılarda kullanılan yönteme cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme benzer yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Kafa bir adım motoru ile sağa sola hareket ettirilirken kağıt merdaneler yardımıyla sağa sola cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme doğru hareket ettirir.

Yazıcı kafası dikey olarak yerleştirilmiş birçok püskürtücü ucundan kağıda minik noktalar halinde özel bir mürekkep püskürtür. Mürekkebi kafadan ileri doğru püskürtmek için cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme iki yöntem kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Isıl Kabarcık püskürtme (Thermal Buble Jet) yöntemi ve pieozo elektrik yöntemi yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Isıl Kabarcık püskürtme (Thermal Buble Jet) yöntemi; Mürekkebi ani olarak ısıtan, püskürtme ağzının cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme içinde bulunan küçük bir ısıtıcı kullanılır. Mürekkebin bir kısmı buharlaşır ve bu gaz kabarcığı geri kalan mürekkebi ileri doğru dolayısıyla kağıda doğru iter. Bu işlem saniyede birkaç bin defa yapılır.

Pieozo elektrik yöntemi; Mürekkebi püskürtmek için püskürtücü ağzın tümünü ani olarak daraltır. Piezo cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme elektrik nedeniyle bazı kristallere bir elektrik uygulandığında kristal büzülür yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Bunu için her püskürtme ağzına elektriğe duyarlı bir mürekkep kullanıldığında mürekkebin cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme püskürtülmesini kolaylıkla kontrol edilmesini sağlayan bir piezoelektrik kristal yerleştirilmiştir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Bu yöntemde saniyede binlerce mürekkep damlasının püskürtülmesine olanak sağladığı için yeteri kadar yüksek baskı hızlarına ulaşılır. Birçok mürekkep püskürtmeli yazıcı bir sayfayı yaklaşık renkli ve siyah/beyaz durumuna göre 10 ile 20 sn arasında basar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

 

Piezoelektriklik: Mekanik gerilimlerin etkisinde kaldıklarında kütleleri içinde bir elektrik kutuplanması ve yüzeylerinde elektrik yükleri oluşan ve bir elektrik alanı etkisinde kaldıklarında cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme iç kuvvetlerin etkisi ile biçim değiştiren kimi kristallerin ortaya koydukları olaya denir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Doğal piezoelektrik malzemeler; kuvars ve turmalindir. Ferroelektrik malzemeler denen ve kutuplama sonunda piezoelektrik özellik gösteren malzemeler; lityum tantalat ve lityum nitrattır. Bunlar içinde en çok kullanılanlar Kuvars ve Lityum cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme tantalat tır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme vuruşsuz çalıştıklarından karbon kağıdı ile çoğaltılmış baskılara imkan vermezler. Yani bu yazıcıları fatura kesmek gibi çok kopya gerektiren baskı işlemlerinde kullanamayız yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Mürekkep püskürtmeli yazıcıların cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme ikinci bir dezavantajı ise; gerektirdikleri özel mürekkebin pahalı olmasıdır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda renkli baskı kolaydır cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme . Temel üç renk ayrı ayrı aynı noktaya basıldığında diğer renkler elde edilir. Üç rengi karıştırarak elde edilen siyah tam siyah tonunda elde edilmediği ve üç mürekkebi de harcadığı için ek olarak siyah mürekkepte bulunur. cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme Yalnızca siyah rengin yer aldığı baskılarda bu yöntem daha ucuz olur yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

4. Lazer Yazıcılar cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme

Lazer yazıcılar vuruşsuz bir yöntem kullanırlar cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme . Lazer yazıcılarda kullanılan baskı yöntemi fotokopi benzer Lazer yazıcılar satır satır yazmak yerine sayfa sayfa yazarlar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Sıklıkla Lazer yazıcı üreticileri cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme Fotokopi makinesi üreticilerinin mekanizmalarını kullanırlar. Örneğin Hewlett Packard lazer yazıcıları Canon Fotokopi makinelerinin baskı mekanizmalarını kullanarak yapılır. Eğer bu yazıcılardan birine sahipseniz  fotokopi makinesinin kartuşuyla değiştirebilirsiniz.Lazer yazıcı cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme bütün sayfayı bir kerede basmak için geniş bir bellek kullanır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Lazer yazıcılardaki ROM basılacak dökümanın tam sayfa bir haritasını oluşturur. Bir bit haritası lazer ışını darbeleri ile sonra bu lazer ışını bir sıra aynadan yansıyarak ışığa duyarlı dönen bir silindir üzerine düşürülür yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Lazer ışını silindiri tarayarak basılı alanları cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme elektriksel olarak nötr hale getirir. Negatif yüklenmiş toner tozu nötr alanlara yapışır, negatif yüklü alanlara yapışmaz. Merdanenin sıcaklığı karakteri oluşturan noktaların kağıda geçmesini sağlar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Grafik çıktılar Lazer yazıcıların zayıf taraflarını ortaya çıkarır.  Bir lazer çıktısı alabilmek için cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme bütün resmin yazıcıya yüklenmesi gerekir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Yazıcı baskıya geçmeden önce bir boyutta bir verinin tamamını saklamak zorundadır. Buna göre yüksek çözünürlüklü bir sayfa grafik çıktısı için 1MB yazıcı belleği yeterli değildir. Yazıcının da kendi işletim sistemi cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme bir belleğe ihtiyaç duyar.  Lazer yazıcılar sürekli form yazıcı kağıdı kullanmazlar.

Lazer Yazıcıda Dikkat Edilecek Ölçütler yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis ;

 Yazıcının dakikada basabildiği yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis sayfa sayısı (hız), Bir sayfa düzenleme dili ile (PostScript ya da PCL) uyumlu çalışıp çalışmadığı, cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme Baskı yapabileceği kağıt türleri, Kağıt üzerinde maksimum baskı alanı, Basabileceği font saysı, Yazıcının belleğinin büyüklüğü Network ortamında baylaşıma açık olup olmadığı, toner ömrü, fiyatı.

Lazer yazıcıların cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme hızı ppm (page per minute : dakikadaki sayfa sayısı) ile ölçülür. Bir yazıcının  hızında iki farklı ölçüt söz konusudur. Bunlardan birinci sayfanın görüntüsünün cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme bellekten hazırlanıp basılması, ikincisi ise aynı sayfanın birkaç dakika içinde arka arkaya kaç kez basılabileceği yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Basılacak sayfanın bir görünümü, basımdan önce yazıcının belleğinde oluşturulduğu için bir cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme lazer yazıcının en azından 4 MB belleğe ihtiyacı vardır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . (300 dpi’lik bir sayfa bile 1.5 MB bellek gerektirmektedir)

Bilgisayar ile çalışırken bilgi çıkışı alabileceğiniz bir başka bağlantı noktası da yazıcılardır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Günümüzde her şeye elektronik ortamda ulaşabilsek de, gerek kullanım kolaylığı, gerek arşiv niteliği sebebiyle halen basılı medyaya ihtiyaç duymaktayız. Elektronik cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme medya ile basılı medya arasındaki bağlantı noktası olan yazıcılar ve yazıcı teknolojileri ise bu yüzden her geçen gün gelişerek büyüyor yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Profesyonel anlamda yayıncılık ve baskı ile ilgili şirketlerin vazgeçilmez yardımcıları olan yazıcılar amatör olarak bilgisayardaki resimleri bastırmak isteyen ev kullanıcısından bitirme ve dönem cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme ödevlerini yazan öğrencilere kadar farklı kullanım alanları buluyorlar. Yazıcılar, bilgisayarda hazırlanmış yazı ve grafiklerin; kağıt, asetat, aydınger vb. üzerine dökümünü almak için kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

 Laser yazıcılar teknolojinin ofislerimize ve evlere gerçek bir armağanıdır. Laser yazıcılar sessiz yüksek cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme baskı kalitesine sahip ve mürekkep püskürtmeli yazıcılara göre daha hızlıdırlar. Son zamanlarda tüm bilgisayar ürünlerinde olduğu gibi laser yazıcılarda da büyük bir ucuzlama oldu. Tüm bu özellikler ve fiyat performans oranıyla laser cevizli  yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme yazıcılar büroların vaz geçilmez baskı makinaları halini aldı. Laser yazıcılar yüksek kapasiteleriyle ağ sistemlerinde tercih edilirler yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Grup kullanımında yüksek performans  gösterirler.

Laser (lazer) yazıcılar, yazıyı bir ışık kaynağı ve toner kullanarak, kağıt üzerinde oluştururlar. Çalışma şekilleri fotokopi makinelerine benzer. Yazı kalitesi diğer yazıcı türlerine oranla çok üstündür. Laser yazıcıların mürekkep püskürtmeli ve nokta vuruşlu cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme yazıcılara göre en büyük özelliği baskı kalitesinin çok daha yüksek olmasıdır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .  Bu yüksek kaliteyi sağlayan birim alana düşen nokta sayısıdır.

Nasıl bir yazıcı seçmeliyim cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme ?

 

Yeni bir yazıcı almaya karar verdiğinizde ya da eski yazıcınızı güncellemek istediğinizde öncelikle bu donanımı hangi amaçla cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme kullanacağınıza karar vermeniz yanlış bir seçim yapmanızı engelleyecektir. Laser yazıcı alırken işimizin amaçlarını ve işimizin gerektirdiği baskı yoğunluğunu iyi saptamak gerekmektedir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Örneğin , teknolojiyi her ne kadar yakından takip ediyorsanız olun, işiniz fatura basımı gibi çift kopya baskı ile ilgili ise mecburen nokta vuruşlu bir yazıcı ile çalışmak zorundasınız demektir. Çünkü darbe mantığı cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme ile çalışmayan mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve laser yazıcılar çift kopya almak için uygun olmayacaktır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .  Aynı şekilde renkli çıkışı daha düşük maliyetlerde elde etmek için mürekkep püskürtmeli cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme bir yazıcı doğru tercih olacaktır. Bunun yanında sadece siyah beyaz çıkış sizin için yeterliyse ve yüksek kalite istiyorsanız, orta sınıf bir laser yazıcı alabilirsiniz yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Eğer yoğun cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme baskı işlemleriniz, iyi bir baskı kalitesi gerektiren bir işiniz varsa tercihiniz dahili ön bellekli ve grafik işlemcisi güçlü bir laser yazıcı almak olmalı. Eğer bu işe çok fazla para ayırabilecekseniz ve hem kaliteyi hem de renkli çıkışı birarada istiyorsanız renkli bir laser yazıcı alabilirsiniz. Laser yazıcıda dikkat cevizli  yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme etmemiz gereken yazıcının çözünürlüğü ve baskı hızıdır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Eğer kişisel kullanıcı olarak evimize bir laser yazıcı almak istiyorsak bu durumda yazıcının düşük fiyat ve kaliteli baskı yapmasına dikkat etmelisiniz yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Kullandıkları tekniklere göre yazıcılar çeşitli şekilde gruplanabilir. Bu gruplardan birini de laser yazıcılar oluşturur. Laser yazıcılar da kendi içinde çeşitli kategoriye ayrılırlar. Bu ayırımda boyut ve laser yazıcıların özelliği ön plana çıkar yazıcı cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Bu kategoriler;

·        Kişisel laser yazıcılar,

·        Offis laser yazıcıları,

·        Çalışma grubu laser yazıcıları,

·        Üretim laser yazıcıları,

·        Renkli laser yazıcılar.

Cps yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(character per second) Saniyede yazılan harf sayısı, nokta vuruşlu ve mürekkep püskürtmeli yazıcıların hızını ifade etmek için kullanılır cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

Ppm yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(page per minute) Dakikada yazılan sayfa sayısı, lazer yazıcıların hızını ifade etmek için kullanılır cevizli  yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

Cpi yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(character per inch) 2.54 cm.’deki harf sayısı. Yazının yatay olarak boyutunu belirtir. Bu rakam büyüdükçe, satıra sığan harf sayısı artar, dolayısıyla harfler küçülür cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme

Lpi yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(line per inch) 2.54 cm.’deki satır sayısı, satır sıklığını gösterir. Bu sayı büyüdükçe, sayfaya sığan satır sayısı artar cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme

Yazıcı genişliği yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :Yazıcının içine alabileceği kağıdın genişliğini gösterir. Nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli ve çoğu tür yazıcıda kolon cinsinden verilir. Belli bir harf sıklığında, yazıcının bir satıra yazabileceği en çok harf sayısını verir. 10 cpi harf sıklığı esas alındığında 2 temel standart vardır : 80 kolon (dar yazıcı); 136 kolon (geniş yazıcı). Lazer yazıcılar çok özel bazı modeller dışında sadece A4 kağıda (dar) basabilirler cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme

Emülasyon yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(Emulation) Uyumluluk, öykünme. Yazıcının piyasada standart olaraka kullanılan komut dillerinden hangileriyle sorunsuz çalıabildiğini gösterir. Bu, nokta vuruşlu yazıcılarda genellikle IBM Proprinter veya Graphics Printer ve Epson FX veya Epson FX veya LQ; lazer yazıcılarda HP LaserJet II III IV veya Postscript; mürekkep püskürtmeli yazıcılarda ise HP Deskjet olur cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

İnterface port yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :Yazıcının hangi standart ile bilgisayara bağlanabileceğini ifade eder cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

Paralel yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(Parallel):”Centonics parallel” de denir. Kişisel bilgisayarlarda en çok kullanılandır cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

Seri (Serial) : RS232C de denir. Bazı yazıcılarda standart çoğunda ise isteğe bağlı olarak bulunur cevizli  yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

Font:Yazı tipi.

Kağıt park etme yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :Yazıcının sürekli formu yazıcıdan çıkarmadan geriye çekerek tek kağıt kullanımına izin vermesidir cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme

Tampon bellek yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(Buffer Memory) Yazıcının içinde, bilgisayardan gelen verileri geçici olarak sakladığı RAM bellektir cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme

Traktör yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(Tractor) Sürekli form kağıdın takıldığı, formu deliklerinden tutup ilerleten mekanizma cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

Kağıt besleyici: yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Birçok sayfanın (tek kağıdın) konup, yazıcının gerektiğinde almasını sağlayan mekanizma. Lazer ve bazı mürekkep püskürtmeli yazıcılarda standart olarak bulunur; nokta vuruşlu yazıcılarda ayrıca satılır cevizli  yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

Kopya sayısı:Yazıcının kaç nüsha kağıda basabildiği

MTBF:Ortalama arızasız çalışma süresi.

RS232C:Yazıcılar için ek olarak satılan seri port yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Laser yazıcılar genel olarak aşağıdaki elemanlardan oluşurlar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

1-     Laser/scanner ünitesi.

2-     Fuser unitesi (fırınlama ünitesi) cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

3-     Power supply ünitesi.

4-     I/O board.

5-     Controller board.

6-     Motor üniteleri.

1-     Mekanik kontrol board (main board üzerinde yer alabilir) cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

2-     Transfer corona (eski modellerde) veya transfer merdanesi (yeni modellerde) cevizli yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

3-     Kağıt geçiş yolu üniteleri.

4-     High voltaj power supply.( yeni modellerin bazılarında main board üzerinde cevizli  yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme )

5-     Toner.

6-     Kağıt alma merdaneleri cevizli  yazıcı servis tamir bakım servisi yedek parça aksesuar sarf malzeme .

Yukarıdaki elemanlar laser yazıcıları oluşturan belli başlı elemanlardır. Bu elemanların fonksiyonları yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :

LASER SCANNER ÜNİTESİ:


Laser yazıcıların en önemli ünitesidir. Laser ışınını üreten ünitedir. Bilgisayardan gönderilen verilere göre görüntünün oluşturulup drum üzerine aktarıldığı bölümdür.

LASER/SCANNER ÜNİTESİNİN GÖRÜNTÜYÜ OLUŞTURMASI.

Laser /scanner ünitesini oluşturan elemanlar;

·        Laser ünitesi.

·        Laser drive board.

·        Scanner motoru.

·        Scanner aynası.

·        Fokuslama lensleri.

·        Silindir  lens.

·        Saptırma aynaları.

·        Laser kontrol devresi

-Laser kesinlik kontolü,

-Yatay sync kontrolü,

-laser diode emisyon kontrolü

 

Cevizli Yazıcı Servisi – Garanti Teknik Servis” yazısında 4 düşünce

  1. Donna diyor ki:

    I like your site and thought I would share the service I use to get lots of traffic. I am super happy with the traffic that I receive from their offer and I would recommend them to any website owner.

  2. Cengiz ******** diyor ki:

    Cevizli yazıcı faks fotokopi servisi yerinde servis ve ücretsiz arıza tespiti hizmetiniz çok güzel teşekkür ederiz.

  3. Gizem ******* diyor ki:

    Cevizli yazıcı faks fotokopi servisi garanti teknik servis hizmetlerinden ve güvenilirliğinden sonuna kadar memnun kalacağınız bir firma tavsiyemdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir