Fındıklı Yazıcı Servisi – Garanti Teknik Servis

Fındıklı Yazıcı Servisi-Garanti Teknik Servis

Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça
Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça

Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis

Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis

YAZICI ÇEŞİTLERİ

 mükemmel baskı kalitesi sağlarlar ve karbon kopya çoğaltabilirler. Baskı sırasında kullanılan teknik bakımından daktiloya en çok benzeyen bu yazıcı türünün basabileceği bütün şekiller papatyaya benzeyen bir yazıcı kafa Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servisüzerinde yer alır. yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Baskı çarkı denilen çarkın üzerinde 92 (bazen daha fazla) karakter yerleştirilmiştir. Bir elektro-mıknatıs Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis tarafından hareket ettirilen bir çekiç ile bu kabartma karakterler kağıt üzerine basılır. yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Arada bulunan mürekkepli şeridin izi kağıda basılmış olur. Bu yazıcılar grafikleri ve farklı yazı tiplerini Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis ancak özel bir grafik baskı çarkıyla basabilirler.

Yeni şekiller için yeni yazma kafaları imal etmek gerekir. Yavaş olarak Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis çalışırlar. Bir karakteri tek bir vuruşta basmalarına rağmen papatya çarkının dönüş hızından dolayı çok yavaş kalır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Baskı kaliteleri elektrikli bir daktilo kalitesinden farksızdır. Daktilo ile Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis akrabalıklarından ötürü çoğu papatya çarklı yazıcı bilgisayardan bağımsız bir daktilo olarak kullanılabilecek şekilde üretilirler yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis

2.        Nokta Vuruşlu Yazıcılar.

Mevcut yazıcı türleri içinde en ucuzu olduklarından en yaygın kullanılan Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis yazıcılardır. Kimi kaynaklarda “iğneli yazıcı” yada “matris yazıcı” (dot matrix printer) diye adlandırılan bu yazıcıların yazma kafası bir matris şeklinde dizilmiş küçük Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis iğneciklerden (yada mikro çekiçlerden) oluşur yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Yazıcı kafası bir adım motoru tarafından bir dişli kayış yada daha farklı bir Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis yöntemle yatay olarak hareket ettirilir. Bu sayede yazıcı kafa yatayda istenilen her konuma getirilebilir. Dikey doğrultuda kafa hareket etmez bunun yerine kağıt dikey Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis doğrultuda hareket eder yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Bilgisayardan gelen sinyale bağlı olarak kafanın içindeki elektro-mıknatıslar yardımıyla bu çekiçlerin bazıları öne çıkar, aynen daktiloda olduğu gibi, Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis mürekkepli bir şerit üzerinde nokta vuruşlarla şekil tanımlanır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Fakat nokta vuruşlu yazıcının daktilodan çok önemli bir farkı var; yazma kafaları basılabilir bir şekil içermediği için istenildiği Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis takdirde programlama yolu ile yeni şekillerin tanımlanması mümkündür.  Çünkü kafa üzerindeki çekiçlerden (iğnelerden) hangisinin harekete geçeceği bilgisayarın kontrolündedir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis Daktilolardan ikinci farkı ise, yazıcı kafanın her iki yönde yani hem soldan sağa hem de sağdan sola hareket etmesidir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis

Bugün 9 ve 18 iğneli yazıcılar kullanılmaktaysa da genellikle 24 iğneli matris yazıcılar tercih edilmektedir. İğne sayısının artışı tekbir karakteri daha fazla nokta vuruşuyla oluşturmayı, dolayısıyla birim alan daha fazla nokta yazıcı Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis servisi tamir bakım yedek parça teknik servis  sığdırabilmeyi mümkün kılar. 9 iğneli yazıcılarda ortalama çözünürlük 216 x 240 dpi (Dot Per Inch) yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis civarındadır. 9 iğneli yazıcılar her Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis karakter için dikeyde 9 nokta veya daha çok 7 nokta kullanırlar. Buna karşın 24 iğneli yazıcılarda 21 ya da 20 iğne kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis

            Nokta vuruşlu yazıcılar her bir karakteri noktalardan oluşmuş bir matris kullanırlar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis yazıcı servisi Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis tamir bakım yedek parça teknik servis .

            Nokta vuruşlu yazıcıların en büyük dezavantajı, yazı kalitesinin düşük olmasıdır. Bir nokta vuruşlu yazıcıdan çıkan metinlerde karakterlerin çeşitli noktaların yan yana getirilmesinden oluştuğu hemen görülür yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Bunu telafi etmek için bazı matris yazıcılar “near letter qality” diye adlandırılan baskı tarzı seçeneğini sunarlar. Bu yöntemde her satır iki kere üst üste yazılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Ama ikinci yazışta yazıcı kafası biraz kaydırılır ve böylelikle karakteri oluşturan noktalar Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis arasındaki boşluklarda doldurulmaya çalışılır. Bu baskı kalitesini artırır fakat baskı hızını düşürür. Aynı iğnelerin çift vuruş yapmasıyla BOLD karakterler elde edilir Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . İtalik karakterler içinse farklı iğneler matrisi kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis

          Nokta vuruşlu yazıcıların renkli olanları da vardır. Yazma şeritleri birkaç renkten oluşan modeller renk gerektiren grafikler için kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Genellikle Siyah, Kırmızı, Mavi, Sarı Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis bantlar taşıyan şerit, değişik renkler gerektiğinde aşağı yukarı hareket ettirilir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Renkli Nokta vuruşlu yazıcılar sınırlı Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis sayıda renkleri elde etmek için kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Nokta vuruşlu yazıcılar kenarlarında delikler bulunan “sürekli form” adı Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis verilen kağıtlara baskı yapabildikleri gibi normal kağıtta kullanabilirler.

3.       Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda nokta matrisli yazıcılardan dır. Ancak bu yazıcılar şerit kullanmazlar. Bunun yerine resmi ve karakterleri oluşturmak Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis için vuruşsuz bir yöntem kullanırlar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Yazıcı kafası kağıda değmez. Bunun yerine kafa kağıda mürekkep damlacıkları Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis püskürtür

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan yöntem nokta matrisli yazıcılarda kullanılan yönteme benzer yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis servis . Kafa bir adım motoru ile sağa sola hareket ettirilirken kağıt merdaneler yardımıyla sağa sola doğru hareket ettirir.

Yazıcı kafası dikey olarak yerleştirilmiş birçok püskürtücü ucundan kağıda minik noktalar halinde özel bir mürekkep püskürtür. Mürekkebi kafadan ileri Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis doğru püskürtmek için iki yöntem kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Isıl Kabarcık püskürtme (Thermal Buble Jet) yöntemi ve pieozo elektrik yöntemi yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis

Isıl Kabarcık püskürtme (Thermal Buble Jet) yöntemi; Mürekkebi ani olarak ısıtan, püskürtme ağzının içinde bulunan küçük bir ısıtıcı kullanılır. Mürekkebin bir kısmı buharlaşır ve bu gaz kabarcığı geri kalan mürekkebi ileri doğru Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis dolayısıyla kağıda doğru iter. Bu işlem saniyede birkaç bin defa yapılır.

Pieozo elektrik yöntemi; Mürekkebi püskürtmek için püskürtücü ağzın tümünü ani olarak daraltır. Piezo elektrik nedeniyle bazı kristallere bir elektrik Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis uygulandığında kristal büzülür yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Bunu için her püskürtme ağzına elektriğe duyarlı bir mürekkep kullanıldığında mürekkebin püskürtülmesini kolaylıkla kontrol edilmesini sağlayan bir piezoelektrik kristal yerleştirilmiştir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Bu Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis yöntemde saniyede binlerce mürekkep damlasının püskürtülmesine olanak sağladığı için yeteri kadar yüksek baskı hızlarına ulaşılır. Birçok mürekkep püskürtmeli yazıcı bir sayfayı yaklaşık renkli ve siyah/beyaz durumuna göre 10 ile 20 sn arasında basar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis

 

Piezoelektriklik: Mekanik gerilimlerin etkisinde kaldıklarında kütleleri içinde bir elektrik kutuplanması ve yüzeylerinde elektrik yükleri oluşan ve bir elektrik alanı etkisinde kaldıklarında iç kuvvetlerin etkisi ile biçim değiştiren kimi Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis kristallerin ortaya koydukları olaya denir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Doğal piezoelektrik malzemeler; kuvars ve turmalindir. Ferroelektrik malzemeler denen ve kutuplama sonunda piezoelektrik özellik gösteren malzemeler; lityum tantalat ve lityum nitrattır. Bunlar içinde en çok Fındıklı Yazıcı Servisi Tamir Bakım Yedek Parça Teknik Servis kullanılanlar Kuvars ve Lityum tantalat tır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar vuruşsuz çalıştıklarından karbon kağıdı ile çoğaltılmış baskılara imkan vermezler. Yani bu yazıcıları fatura kesmek gibi çok kopya gerektiren baskı işlemlerinde kullanamayız yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Mürekkep püskürtmeli yazıcıların ikinci bir dezavantajı ise; gerektirdikleri özel mürekkebin pahalı olmasıdır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda renkli baskı kolaydır. Temel üç renk ayrı ayrı aynı noktaya basıldığında diğer renkler elde edilir. Üç rengi karıştırarak elde edilen siyah tam siyah tonunda elde edilmediği ve üç mürekkebi de harcadığı için ek olarak siyah mürekkepte bulunur. Yalnızca siyah rengin yer aldığı baskılarda bu yöntem daha ucuz olur yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

4. Lazer Yazıcılar

Lazer yazıcılar vuruşsuz bir yöntem kullanırlar. Lazer yazıcılarda kullanılan baskı yöntemi fotokopi makinesindekine benzer Lazer yazıcılar satır satır yazmak yerine sayfa sayfa yazarlar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Sıklıkla Lazer yazıcı üreticileri Fotokopi makinesi üreticilerinin mekanizmalarını kullanırlar. Örneğin Hewlett Packard lazer yazıcıları Canon Fotokopi makinelerinin baskı mekanizmalarını kullanarak yapılır. Eğer bu yazıcılardan birine sahipseniz tonerini bir Canon fotokopi makinesinin kartuşuyla değiştirebilirsiniz.Lazer yazıcı bütün sayfayı bir kerede basmak için geniş bir bellek kullanır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Lazer yazıcılardaki ROM basılacak dökümanın tam sayfa bir haritasını oluşturur. Bir bit haritası lazer ışını darbeleri ile sonra bu lazer ışını bir sıra aynadan yansıyarak ışığa duyarlı dönen bir silindir üzerine düşürülür yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Lazer ışını silindiri tarayarak basılı alanları elektriksel olarak nötr hale getirir. Negatif yüklenmiş toner tozu nötr alanlara yapışır, negatif yüklü alanlara yapışmaz. Merdanenin sıcaklığı karakteri oluşturan noktaların kağıda geçmesini sağlar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Grafik çıktılar Lazer yazıcıların zayıf taraflarını ortaya çıkarır.  Bir lazer çıktısı alabilmek için bütün resmin yazıcıya yüklenmesi gerekir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Yazıcı baskıya geçmeden önce bir boyutta bir verinin tamamını saklamak zorundadır. Buna göre yüksek çözünürlüklü bir sayfa grafik çıktısı için 1MB yazıcı belleği yeterli değildir. Yazıcının da kendi işletim sistemi bir belleğe ihtiyaç duyar.  Lazer yazıcılar sürekli form yazıcı kağıdı kullanmazlar.

Lazer Yazıcıda Dikkat Edilecek Ölçütler yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis ;

 Yazıcının dakikada basabildiği yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis sayfa sayısı (hız), Bir sayfa düzenleme dili ile (PostScript ya da PCL) uyumlu çalışıp çalışmadığı, Baskı yapabileceği kağıt türleri, Kağıt üzerinde maksimum baskı alanı, Basabileceği font saysı, Yazıcının belleğinin büyüklüğü Network ortamında baylaşıma açık olup olmadığı, toner ömrü, fiyatı.

Lazer yazıcıların hızı ppm (page per minute : dakikadaki sayfa sayısı) ile ölçülür. Bir yazıcının  hızında iki farklı ölçüt söz konusudur. Bunlardan birinci sayfanın görüntüsünün bellekten hazırlanıp basılması, ikincisi ise aynı sayfanın birkaç dakika içinde arka arkaya kaç kez basılabileceği yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Basılacak sayfanın bir görünümü, basımdan önce yazıcının belleğinde oluşturulduğu için bir lazer yazıcının en azından 4 MB belleğe ihtiyacı vardır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . (300 dpi’lik bir sayfa bile 1.5 MB bellek gerektirmektedir)

Bilgisayar ile çalışırken bilgi çıkışı alabileceğiniz bir başka bağlantı noktası da yazıcılardır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Günümüzde her şeye elektronik ortamda ulaşabilsek de, gerek kullanım kolaylığı, gerek arşiv niteliği sebebiyle halen basılı medyaya ihtiyaç duymaktayız. Elektronik medya ile basılı medya arasındaki bağlantı noktası olan yazıcılar ve yazıcı teknolojileri ise bu yüzden her geçen gün gelişerek büyüyor yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Profesyonel anlamda yayıncılık ve baskı ile ilgili şirketlerin vazgeçilmez yardımcıları olan yazıcılar amatör olarak bilgisayardaki resimleri bastırmak isteyen ev kullanıcısından bitirme ve dönem ödevlerini yazan öğrencilere kadar farklı kullanım alanları buluyorlar. Yazıcılar, bilgisayarda hazırlanmış yazı ve grafiklerin; kağıt, asetat, aydınger vb. üzerine dökümünü almak için kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

 Laser yazıcılar teknolojinin ofislerimize ve evlere gerçek bir armağanıdır. Laser yazıcılar sessiz yüksek baskı kalitesine sahip ve mürekkep püskürtmeli yazıcılara göre daha hızlıdırlar. Son zamanlarda tüm bilgisayar ürünlerinde olduğu gibi laser yazıcılarda da büyük bir ucuzlama oldu. Tüm bu özellikler ve fiyat performans oranıyla laser yazıcılar büroların vaz geçilmez baskı makinaları halini aldı. Laser yazıcılar yüksek kapasiteleriyle ağ sistemlerinde tercih edilirler yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Grup kullanımında yüksek performans  gösterirler.

Laser (lazer) yazıcılar, yazıyı bir ışık kaynağı ve toner kullanarak, kağıt üzerinde oluştururlar. Çalışma şekilleri fotokopi makinelerine benzer. Yazı kalitesi diğer yazıcı türlerine oranla çok üstündür. Laser yazıcıların mürekkep püskürtmeli ve nokta vuruşlu yazıcılara göre en büyük özelliği baskı kalitesinin çok daha yüksek olmasıdır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .  Bu yüksek kaliteyi sağlayan birim alana düşen nokta sayısıdır.

Nasıl bir yazıcı seçmeliyim?

 

Yeni bir yazıcı almaya karar verdiğinizde ya da eski yazıcınızı güncellemek istediğinizde öncelikle bu donanımı hangi amaçla kullanacağınıza karar vermeniz yanlış bir seçim yapmanızı engelleyecektir. Laser yazıcı alırken işimizin amaçlarını ve işimizin gerektirdiği baskı yoğunluğunu iyi saptamak gerekmektedir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Örneğin , teknolojiyi her ne kadar yakından takip ediyorsanız olun, işiniz fatura basımı gibi çift kopya baskı ile ilgili ise mecburen nokta vuruşlu bir yazıcı ile çalışmak zorundasınız demektir. Çünkü darbe mantığı ile çalışmayan mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve laser yazıcılar çift kopya almak için uygun olmayacaktır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .  Aynı şekilde renkli çıkışı daha düşük maliyetlerde elde etmek için mürekkep püskürtmeli bir yazıcı doğru tercih olacaktır. Bunun yanında sadece siyah beyaz çıkış sizin için yeterliyse ve yüksek kalite istiyorsanız, orta sınıf bir laser yazıcı alabilirsiniz yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Eğer yoğun baskı işlemleriniz, iyi bir baskı kalitesi gerektiren bir işiniz varsa tercihiniz dahili ön bellekli ve grafik işlemcisi güçlü bir laser yazıcı almak olmalı. Eğer bu işe çok fazla para ayırabilecekseniz ve hem kaliteyi hem de renkli çıkışı birarada istiyorsanız renkli bir laser yazıcı alabilirsiniz. Laser yazıcıda dikkat etmemiz gereken yazıcının çözünürlüğü ve baskı hızıdır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Eğer kişisel kullanıcı olarak evimize bir laser yazıcı almak istiyorsak bu durumda yazıcının düşük fiyat ve kaliteli baskı yapmasına dikkat etmelisiniz yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Kullandıkları tekniklere göre yazıcılar çeşitli şekilde gruplanabilir. Bu gruplardan birini de laser yazıcılar oluşturur. Laser yazıcılar da kendi içinde çeşitli kategoriye ayrılırlar. Bu ayırımda boyut ve laser yazıcıların özelliği ön plana çıkar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Bu kategoriler;

·        Kişisel laser yazıcılar,

·        Offis laser yazıcıları,

·        Çalışma grubu laser yazıcıları,

·        Üretim laser yazıcıları,

·        Renkli laser yazıcılar.

Cps yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(character per second) Saniyede yazılan harf sayısı, nokta vuruşlu ve mürekkep püskürtmeli yazıcıların hızını ifade etmek için kullanılır.

Ppm yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(page per minute) Dakikada yazılan sayfa sayısı, lazer yazıcıların hızını ifade etmek için kullanılır.

Cpi yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(character per inch) 2.54 cm.’deki harf sayısı. Yazının yatay olarak boyutunu belirtir. Bu rakam büyüdükçe, satıra sığan harf sayısı artar, dolayısıyla harfler küçülür

Lpi yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(line per inch) 2.54 cm.’deki satır sayısı, satır sıklığını gösterir. Bu sayı büyüdükçe, sayfaya sığan satır sayısı artar

Yazıcı genişliği yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :Yazıcının içine alabileceği kağıdın genişliğini gösterir. Nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli ve çoğu tür yazıcıda kolon cinsinden verilir. Belli bir harf sıklığında, yazıcının bir satıra yazabileceği en çok harf sayısını verir. 10 cpi harf sıklığı esas alındığında 2 temel standart vardır : 80 kolon (dar yazıcı); 136 kolon (geniş yazıcı). Lazer yazıcılar çok özel bazı modeller dışında sadece A4 kağıda (dar) basabilirler

Emülasyon yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(Emulation) Uyumluluk, öykünme. Yazıcının piyasada standart olaraka kullanılan komut dillerinden hangileriyle sorunsuz çalıabildiğini gösterir. Bu, nokta vuruşlu yazıcılarda genellikle IBM Proprinter veya Graphics Printer ve Epson FX veya Epson FX veya LQ; lazer yazıcılarda HP LaserJet II III IV veya Postscript; mürekkep püskürtmeli yazıcılarda ise HP Deskjet olur.

İnterface port yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :Yazıcının hangi standart ile bilgisayara bağlanabileceğini ifade eder.

Paralel yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(Parallel):”Centonics parallel” de denir. Kişisel bilgisayarlarda en çok kullanılandır.

Seri (Serial) : RS232C de denir. Bazı yazıcılarda standart çoğunda ise isteğe bağlı olarak bulunur.

Font:Yazı tipi.

Kağıt park etme yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :Yazıcının sürekli formu yazıcıdan çıkarmadan geriye çekerek tek kağıt kullanımına izin vermesidir

Tampon bellek yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(Buffer Memory) Yazıcının içinde, bilgisayardan gelen verileri geçici olarak sakladığı RAM bellektir

Traktör yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :(Tractor) Sürekli form kağıdın takıldığı, formu deliklerinden tutup ilerleten mekanizma.

Kağıt besleyici: yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Birçok sayfanın (tek kağıdın) konup, yazıcının gerektiğinde almasını sağlayan mekanizma. Lazer ve bazı mürekkep püskürtmeli yazıcılarda standart olarak bulunur; nokta vuruşlu yazıcılarda ayrıca satılır.

Kopya sayısı:Yazıcının kaç nüsha kağıda basabildiği

MTBF:Ortalama arızasız çalışma süresi.

RS232C:Yazıcılar için ek olarak satılan seri port yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Laser yazıcılar genel olarak aşağıdaki elemanlardan oluşurlar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

1-     Laser/scanner ünitesi.

2-     Fuser unitesi (fırınlama ünitesi).

3-     Power supply ünitesi.

4-     I/O board.

5-     Controller board.

6-     Motor üniteleri.

1-     Mekanik kontrol board (main board üzerinde yer alabilir).

2-     Transfer corona (eski modellerde) veya transfer merdanesi (yeni modellerde).

3-     Kağıt geçiş yolu üniteleri.

4-     High voltaj power supply.( yeni modellerin bazılarında main board üzerinde)

5-     Toner.

6-     Kağıt alma merdaneleri.

Yukarıdaki elemanlar laser yazıcıları oluşturan belli başlı elemanlardır. Bu elemanların fonksiyonları yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :

LASER SCANNER ÜNİTESİ:


Laser yazıcıların en önemli ünitesidir. Laser ışınını üreten ünitedir. Bilgisayardan gönderilen verilere göre görüntünün oluşturulup drum üzerine aktarıldığı bölümdür.

LASER/SCANNER ÜNİTESİNİN GÖRÜNTÜYÜ OLUŞTURMASI.

Laser /scanner ünitesini oluşturan elemanlar;

·        Laser ünitesi.

·        Laser drive board.

·        Scanner motoru.

·        Scanner aynası.

·        Fokuslama lensleri.

·        Silindir  lens.

·        Saptırma aynaları.

·        Laser kontrol devresi

-Laser kesinlik kontolü,

-Yatay sync kontrolü,

-laser diode emisyon kontrolü

Fındıklı Yazıcı Servisi – Garanti Teknik Servis” yazısında 4 düşünce

  1. Karlo diyor ki:

    Merci Apparemment ce n est mas une offre Base mais finance9e par la socie9te9 Phone House meame car KPN ne prosope pas cette offre dans ses re9seaux de distribution (Base Shop, Allo Telecom).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi İsteyin
Yardıma mı ihtiyacınız var.
Scan the code
Merhaba
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?