Hp Servis Göztepe Hp Servisi – Garanti Teknik Servis

Hp Servis Göztepe Hp Servisi – Garanti Teknik Servis

Hp Servis Göztepe Hp Servisi
Hp Servis Göztepe Hp Servisi

Hp Servis Göztepe Hp Servisi – Garanti Teknik Servis

YAZICI ÇEŞİTLERİ

Hp Servis Göztepe Hp Servisi mükemmel baskı kalitesi sağlarlar ve karbon kopya çoğaltabilirler. Baskı sırasında kullanılan teknik bakımından daktiloya en çok benzeyen bu yazıcı türünün basabileceği bütün şekiller papatyaya Hp Servis Göztepe Hp Servisi benzeyen bir yazıcı kafa üzerinde yer alır. yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Baskı çarkı denilen çarkın üzerinde 92 (bazen daha fazla) karakter yerleştirilmiştir. Bir elektro-mıknatıs tarafından hareket ettirilen bir çekiç ile bu kabartma karakterler kağıt üzerine basılır. yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Arada bulunan Hp Servis Göztepe Hp Servisi mürekkepli şeridin izi kağıda basılmış olur. Bu yazıcılar grafikleri ve farklı yazı tiplerini ancak özel bir grafik baskı çarkıyla basabilirler. Hp Servis Göztepe Hp Servisi.

Yeni şekiller için yeni yazma kafaları imal etmek gerekir. Yavaş olarak Hp Servis Göztepe Hp Servisi çalışırlar. Bir karakteri tek bir vuruşta basmalarına rağmen papatya çarkının dönüş hızından dolayı çok yavaş kalır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Hp Servis Göztepe Hp Servisi.

Baskı kaliteleri elektrikli bir daktilo kalitesinden farksızdır. Daktilo ile akrabalıklarından ötürü çoğu papatya çarklı yazıcı bilgisayardan bağımsız bir daktilo olarak kullanılabilecek şekilde üretilirler yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi

2.        Nokta Vuruşlu Yazıcılar.

Mevcut yazıcı türleri içinde en ucuzu olduklarından en yaygın kullanılan yazıcılardır. Kimi kaynaklarda “iğneli yazıcı” yada “matris yazıcı” (dot matrix printer) diye adlandırılan bu yazıcıların yazma kafası bir matris şeklinde Hp Servis Göztepe Hp Servisi dizilmiş küçük iğneciklerden (yada mikro çekiçlerden) oluşur yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Hp Servis Göztepe Hp Servisi

Yazıcı kafası bir adım motoru tarafından bir dişli kayış yada daha farklı bir yöntemle yatay olarak hareket ettirilir. Bu sayede yazıcı kafa yatayda istenilen her konuma getirilebilir. Dikey doğrultuda kafa hareket etmez bunun yerine kağıt dikey doğrultuda hareket eder yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Hp Servis Göztepe Hp Servisi

Bilgisayardan gelen sinyale bağlı olarak kafanın içindeki elektro-mıknatıslar yardımıyla bu çekiçlerin bazıları öne çıkar, aynen daktiloda olduğu gibi, Hp Servis Göztepe Hp Servisi mürekkepli bir şerit üzerinde nokta vuruşlarla şekil tanımlanır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Fakat nokta vuruşlu yazıcının daktilodan çok önemli bir farkı var; yazma kafaları basılabilir bir şekil içermediği için istenildiği takdirde programlama yolu ile yeni Hp Servis Göztepe Hp Servisi şekillerin tanımlanması mümkündür.  Çünkü kafa üzerindeki çekiçlerden (iğnelerden) hangisinin harekete geçeceği bilgisayarın kontrolündedir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Hp Servis Göztepe Hp Servisi Daktilolardan ikinci farkı ise, yazıcı kafanın her iki yönde yani hem soldan sağa hem de sağdan sola hareket etmesidir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Hp Servis Göztepe Hp Servisi

Bugün 9 ve 18 iğneli yazıcılar kullanılmaktaysa da genellikle 24 iğneli matris yazıcılar tercih edilmektedir. İğne sayısının artışı tekbir karakteri daha fazla nokta vuruşuyla oluşturmayı, dolayısıyla birim alan daha fazla nokta yazıcı Hp Servis Göztepe Hp Servisi servisi tamir bakım yedek parça teknik servis  sığdırabilmeyi mümkün kılar. 9 iğneli yazıcılarda ortalama çözünürlük 216 x 240 dpi (Dot Per Inch) yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik Hp Servis Göztepe Hp Servisi servis civarındadır. 9 iğneli yazıcılar her karakter için dikeyde 9 nokta veya daha çok 7 nokta kullanırlar. Buna karşın 24 iğneli yazıcılarda 21 ya da 20 iğne kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi .

            Nokta vuruşlu yazıcılar her bir karakteri noktalardan oluşmuş bir matris kullanırlar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi .

            Nokta vuruşlu yazıcıların en büyük dezavantajı, yazı kalitesinin düşük olmasıdır. Bir nokta vuruşlu yazıcıdan çıkan metinlerde karakterlerin çeşitli noktaların yan yana getirilmesinden oluştuğu hemen görülür yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Bunu telafi etmek için bazı matris yazıcılar “near letter qality” Hp Servis Göztepe Hp Servisi diye adlandırılan baskı tarzı seçeneğini sunarlar. Bu yöntemde her satır iki kere üst üste yazılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Ama ikinci yazışta yazıcı kafası biraz kaydırılır ve Hp Servis Göztepe Hp Servisi böylelikle karakteri oluşturan noktalar arasındaki boşluklarda doldurulmaya çalışılır. Bu baskı kalitesini artırır fakat baskı hızını düşürür. Aynı iğnelerin çift vuruş yapmasıyla BOLD karakterler elde edilir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . İtalik karakterler içinse farklı iğneler matrisi kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik Hp Servis Göztepe Hp Servisi servis .  Nokta vuruşlu yazıcıların renkli olanları da vardır. Yazma şeritleri birkaç renkten oluşan modeller renk gerektiren grafikler için kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Genellikle Siyah, Kırmızı, Mavi, Sarı bantlar taşıyan şerit, değişik renkler gerektiğinde aşağı yukarı hareket ettirilir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Renkli Nokta vuruşlu yazıcılar sınırlı sayıda renkleri elde etmek için kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Nokta vuruşlu yazıcılar kenarlarında delikler bulunan “sürekli form” adı Hp Servis Göztepe Hp Servisi verilen kağıtlara baskı yapabildikleri gibi normal kağıtta kullanabilirler.

3.       Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda nokta matrisli yazıcılardan dır. Ancak bu Hp Servis Göztepe Hp Servisi yazıcılar şerit kullanmazlar. Bunun yerine resmi ve karakterleri oluşturmak için vuruşsuz bir yöntem kullanırlar yazıcı servisi Hp Servis Göztepe Hp Servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Yazıcı kafası kağıda değmez. Bunun yerine kafa kağıda mürekkep damlacıkları püskürtür

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda kullanılan yöntem nokta matrisli yazıcılarda kullanılan yönteme benzer yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik Hp Servis Göztepe Hp Servisi servis . Kafa bir adım motoru ile sağa sola hareket ettirilirken kağıt merdaneler yardımıyla sağa sola doğru hareket ettirir.

Yazıcı kafası dikey olarak yerleştirilmiş birçok püskürtücü ucundan kağıda Hp Servis Göztepe Hp Servisi minik noktalar halinde özel bir mürekkep püskürtür. Mürekkebi kafadan ileri doğru püskürtmek için iki yöntem kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Isıl Kabarcık püskürtme Hp Servis Göztepe Hp Servisi (Thermal Buble Jet) yöntemi ve pieozo elektrik yöntemi yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Isıl Kabarcık püskürtme (Thermal Buble Jet) yöntemi; Mürekkebi ani olarak ısıtan, püskürtme ağzının içinde bulunan küçük bir ısıtıcı kullanılır. Mürekkebin bir kısmı buharlaşır ve bu gaz kabarcığı geri kalan mürekkebi ileri doğru Hp Servis Göztepe Hp Servisi dolayısıyla kağıda doğru iter. Bu işlem saniyede birkaç bin defa yapılır.

Pieozo elektrik yöntemi; Mürekkebi püskürtmek için püskürtücü ağzın tümünü ani olarak daraltır. Piezo elektrik nedeniyle bazı kristallere bir elektrik Hp Servis Göztepe Hp Servisi uygulandığında kristal büzülür yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Bunu için her püskürtme ağzına elektriğe duyarlı bir mürekkep kullanıldığında mürekkebin püskürtülmesini kolaylıkla kontrol edilmesini sağlayan bir piezoelektrik kristal yerleştirilmiştir yazıcı Hp Servis Göztepe Hp Servisi servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Bu yöntemde saniyede binlerce mürekkep damlasının püskürtülmesine olanak sağladığı için yeteri kadar yüksek baskı hızlarına ulaşılır. Birçok mürekkep Hp Servis Göztepe Hp Servisi püskürtmeli yazıcı bir sayfayı yaklaşık renkli ve siyah/beyaz durumuna göre 10 ile 20 sn arasında basar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi .

 

Piezoelektriklik: Mekanik gerilimlerin etkisinde kaldıklarında kütleleri içinde Hp Servis Göztepe Hp Servisi bir elektrik kutuplanması ve yüzeylerinde elektrik yükleri oluşan ve bir elektrik alanı etkisinde kaldıklarında iç kuvvetlerin etkisi ile biçim değiştiren kimi kristallerin ortaya koydukları olaya denir yazıcı Hp Servis Göztepe Hp Servisi servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Doğal piezoelektrik malzemeler; kuvars ve turmalindir. Ferroelektrik malzemeler denen ve kutuplama sonunda piezoelektrik özellik gösteren malzemeler; lityum tantalat ve lityum nitrattır. Bunlar içinde en çok kullanılanlar Kuvars ve Hp Servis Göztepe Hp Servisi Lityum tantalat tır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar vuruşsuz çalıştıklarından karbon kağıdı ile çoğaltılmış baskılara imkan vermezler. Yani bu yazıcıları fatura kesmek gibi çok kopya gerektiren baskı işlemlerinde kullanamayız yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi .

Mürekkep püskürtmeli yazıcıların ikinci bir dezavantajı ise; gerektirdikleri özel mürekkebin pahalı olmasıdır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi .

Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda renkli baskı kolaydır. Temel üç renk ayrı ayrı aynı noktaya basıldığında diğer renkler elde edilir. Üç rengi karıştırarak elde edilen siyah tam siyah tonunda elde edilmediği ve üç mürekkebi de Hp Servis Göztepe Hp Servisi harcadığı için ek olarak siyah mürekkepte bulunur. Yalnızca siyah rengin yer aldığı baskılarda bu yöntem daha ucuz olur yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

4. Lazer Yazıcılar

Lazer yazıcılar vuruşsuz bir yöntem kullanırlar. Lazer yazıcılarda kullanılan baskı yöntemi fotokopi makinesindekine benzer Lazer yazıcılar satır satır Hp Servis Göztepe Hp Servisi yazmak yerine sayfa sayfa yazarlar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Sıklıkla Lazer yazıcı üreticileri Fotokopi makinesi üreticilerinin mekanizmalarını kullanırlar. Örneğin Hewlett Packard lazer yazıcıları Canon Fotokopi makinelerinin baskı mekanizmalarını Hp Servis Göztepe Hp Servisi kullanarak yapılır. Eğer bu yazıcılardan birine sahipseniz tonerini bir Canon fotokopi makinesinin kartuşuyla değiştirebilirsiniz.Lazer yazıcı bütün sayfayı bir kerede basmak için geniş bir bellek kullanır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Lazer yazıcılardaki ROM Hp Servis Göztepe Hp Servisi basılacak dökümanın tam sayfa bir haritasını oluşturur. Bir bit haritası lazer ışını darbeleri ile sonra bu lazer ışını bir sıra aynadan yansıyarak ışığa duyarlı dönen bir silindir üzerine düşürülür yazıcı Hp Servis Göztepe Hp Servisi servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Lazer ışını silindiri tarayarak basılı alanları elektriksel olarak nötr hale getirir. Negatif yüklenmiş toner tozu nötr alanlara yapışır, negatif yüklü alanlara yapışmaz. Hp Servis Göztepe Hp Servisi Merdanenin sıcaklığı karakteri oluşturan noktaların kağıda geçmesini sağlar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Grafik çıktılar Lazer yazıcıların zayıf taraflarını ortaya çıkarır.  Bir lazer çıktısı alabilmek için bütün resmin yazıcıya yüklenmesi gerekir yazıcı servisi tamir Hp Servis Göztepe Hp Servisi bakım yedek parça teknik servis . Yazıcı baskıya geçmeden önce bir boyutta bir verinin tamamını saklamak zorundadır. Buna göre yüksek çözünürlüklü bir sayfa grafik çıktısı için 1MB yazıcı belleği yeterli Hp Servis Göztepe Hp Servisi değildir. Yazıcının da kendi işletim sistemi bir belleğe ihtiyaç duyar.  Lazer yazıcılar sürekli form yazıcı kağıdı kullanmazlar.

Lazer Yazıcıda Dikkat Edilecek Ölçütler yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis ;

 Yazıcının dakikada basabildiği yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis sayfa sayısı (hız), Bir sayfa düzenleme dili ile (PostScript ya da PCL) Hp Servis Göztepe Hp Servisi uyumlu çalışıp çalışmadığı, Baskı yapabileceği kağıt türleri, Kağıt üzerinde maksimum baskı alanı, Basabileceği font saysı, Yazıcının belleğinin büyüklüğü Network ortamında baylaşıma açık olup olmadığı, toner Hp Servis Göztepe Hp Servisi ömrü, fiyatı.

Lazer yazıcıların hızı ppm (page per minute : dakikadaki sayfa sayısı) ile Hp Servis Göztepe Hp Servisi ölçülür. Bir yazıcının  hızında iki farklı ölçüt söz konusudur. Bunlardan birinci sayfanın görüntüsünün bellekten hazırlanıp basılması, ikincisi ise aynı sayfanın birkaç dakika içinde arka arkaya kaç kez basılabileceği yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi .

Basılacak sayfanın bir görünümü, basımdan önce yazıcının belleğinde Hp Servis Göztepe Hp Servisi oluşturulduğu için bir lazer yazıcının en azından 4 MB belleğe ihtiyacı vardır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . (300 dpi’lik bir sayfa bile 1.5 MB bellek gerektirmektedir) Hp Servis Göztepe Hp Servisi

Bilgisayar ile çalışırken bilgi çıkışı alabileceğiniz bir başka bağlantı noktası da yazıcılardır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Hp Servis Göztepe Hp Servisi

Günümüzde her şeye elektronik ortamda ulaşabilsek de, gerek kullanım kolaylığı, gerek arşiv niteliği sebebiyle halen basılı medyaya ihtiyaç Hp Servis Göztepe Hp Servisi duymaktayız. Elektronik medya ile basılı medya arasındaki bağlantı noktası olan yazıcılar ve yazıcı teknolojileri ise bu yüzden her geçen gün gelişerek büyüyor yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Profesyonel anlamda yayıncılık ve baskı ile ilgili şirketlerin vazgeçilmez Hp Servis Göztepe Hp Servisi yardımcıları olan yazıcılar amatör olarak bilgisayardaki resimleri bastırmak isteyen ev kullanıcısından bitirme ve dönem ödevlerini yazan öğrencilere kadar farklı kullanım alanları buluyorlar. Hp Servis Göztepe Hp Servisi Yazıcılar, bilgisayarda hazırlanmış yazı ve grafiklerin; kağıt, asetat, aydınger vb. üzerine dökümünü almak için kullanılır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi .

 Laser yazıcılar teknolojinin ofislerimize ve evlere gerçek bir armağanıdır Hp Servis Göztepe Hp Servisi . Laser yazıcılar sessiz yüksek baskı kalitesine sahip ve mürekkep püskürtmeli yazıcılara göre daha hızlıdırlar. Son zamanlarda tüm bilgisayar ürünlerinde olduğu gibi laser yazıcılarda da büyük bir ucuzlama Hp Servis Göztepe Hp Servisi oldu. Tüm bu özellikler ve fiyat performans oranıyla laser yazıcılar büroların vaz geçilmez baskı makinaları halini aldı. Laser Hp Servis Göztepe Hp Servisi yazıcılar yüksek kapasiteleriyle ağ sistemlerinde tercih edilirler yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Grup kullanımında yüksek performans  gösterirler. Hp Servis Göztepe Hp Servisi

Laser (lazer) yazıcılar, yazıyı bir ışık kaynağı ve toner kullanarak, kağıt Hp Servis Göztepe Hp Servisi üzerinde oluştururlar. Çalışma şekilleri fotokopi makinelerine benzer. Yazı kalitesi diğer yazıcı türlerine oranla çok üstündür. Laser yazıcıların mürekkep püskürtmeli ve nokta vuruşlu yazıcılara göre en Hp Servis Göztepe Hp Servisi büyük özelliği baskı kalitesinin çok daha yüksek olmasıdır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .  Bu yüksek kaliteyi sağlayan birim alana düşen nokta sayısıdır Hp Servis Göztepe Hp Servisi .

Nasıl bir yazıcı seçmeliyim?

 

Yeni bir yazıcı almaya karar verdiğinizde ya da eski yazıcınızı güncellemek istediğinizde öncelikle bu donanımı hangi amaçla kullanacağınıza karar Hp Servis Göztepe Hp Servisi vermeniz yanlış bir seçim yapmanızı engelleyecektir. Laser yazıcı alırken işimizin amaçlarını ve işimizin gerektirdiği baskı yoğunluğunu iyi saptamak gerekmektedir yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Örneğin , teknolojiyi her ne kadar yakından takip Hp Servis Göztepe Hp Servisi ediyorsanız olun, işiniz fatura basımı gibi çift kopya baskı ile ilgili ise mecburen nokta vuruşlu bir yazıcı ile çalışmak zorundasınız demektir. Çünkü darbe mantığı ile çalışmayan mürekkep püskürtmeli yazıcılar ve laser Hp Servis Göztepe Hp Servisi yazıcılar çift kopya almak için uygun olmayacaktır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .  Aynı şekilde renkli çıkışı daha düşük maliyetlerde elde etmek için mürekkep Hp Servis Göztepe Hp Servisi püskürtmeli bir yazıcı doğru tercih olacaktır. Bunun yanında sadece siyah beyaz çıkış sizin için yeterliyse ve yüksek kalite istiyorsanız, orta sınıf bir laser yazıcı alabilirsiniz yazıcı servisi tamir bakım Hp Servis Göztepe Hp Servisi yedek parça teknik servis . Eğer yoğun baskı işlemleriniz, iyi bir baskı kalitesi gerektiren bir işiniz varsa tercihiniz dahili ön bellekli ve grafik işlemcisi güçlü bir laser yazıcı almak olmalı. Eğer bu işe çok fazla para ayırabilecekseniz ve hem kaliteyi hem de renkli çıkışı birarada Hp Servis Göztepe Hp Servisi istiyorsanız renkli bir laser yazıcı alabilirsiniz. Laser yazıcıda dikkat etmemiz gereken yazıcının çözünürlüğü ve baskı hızıdır yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Eğer kişisel kullanıcı olarak Hp Servis Göztepe Hp Servisi evimize bir laser yazıcı almak istiyorsak bu durumda yazıcının düşük fiyat ve kaliteli baskı yapmasına dikkat etmelisiniz yazıcı Hp Servis Göztepe Hp Servisi servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Kullandıkları tekniklere göre yazıcılar çeşitli şekilde gruplanabilir. Bu gruplardan birini de laser yazıcılar oluşturur. Laser yazıcılar da kendi içinde çeşitli kategoriye ayrılırlar. Bu ayırımda boyut ve laser yazıcıların özelliği ön plana çıkar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Bu kategoriler; Hp Servis Göztepe Hp Servisi

·        Kişisel laser yazıcılar,

·        Offis laser yazıcıları,

·        Çalışma grubu laser yazıcıları,

·        Üretim laser yazıcıları,

·        Renkli laser yazıcılar.

Cps yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi :(character per second) Saniyede yazılan harf sayısı, nokta vuruşlu ve mürekkep püskürtmeli yazıcıların hızını ifade etmek için kullanılır. Hp Servis Göztepe Hp Servisi

Ppm yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi :(page per minute) Dakikada yazılan sayfa sayısı, lazer yazıcıların hızını ifade etmek için kullanılır. Hp Servis Göztepe Hp Servisi

Cpi yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi :(character per inch) 2.54 cm.’deki harf sayısı. Yazının yatay olarak boyutunu belirtir. Bu rakam büyüdükçe, satıra sığan harf sayısı artar, dolayısıyla harfler küçülür Hp Servis Göztepe Hp Servisi

Lpi yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi :(line per inch) 2.54 cm.’deki satır sayısı, satır sıklığını gösterir. Bu sayı büyüdükçe, sayfaya sığan satır sayısı artar Hp Servis Göztepe Hp Servisi

Yazıcı genişliği yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi :Yazıcının içine alabileceği kağıdın genişliğini gösterir. Nokta vuruşlu, mürekkep püskürtmeli ve çoğu tür yazıcıda kolon cinsinden verilir. Belli bir harf sıklığında, yazıcının bir satıra yazabileceği en çok harf sayısını verir. 10 cpi harf sıklığı esas alındığında 2 temel standart vardır : 80 kolon (dar yazıcı); 136 kolon (geniş yazıcı). Lazer yazıcılar çok özel bazı modeller dışında sadece A4 kağıda (dar) basabilirler Hp Servis Göztepe Hp Servisi

Emülasyon yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi :(Emulation) Uyumluluk, öykünme. Yazıcının piyasada standart olaraka kullanılan komut dillerinden hangileriyle sorunsuz çalıabildiğini gösterir. Bu, nokta vuruşlu yazıcılarda genellikle IBM Proprinter veya Graphics Printer ve Epson FX veya Epson FX veya LQ; lazer yazıcılarda HP LaserJet II III IV veya Postscript; mürekkep püskürtmeli yazıcılarda ise HP Deskjet olur. Hp Servis Göztepe Hp Servisi

İnterface port yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi :Yazıcının hangi standart ile bilgisayara bağlanabileceğini ifade eder.

Paralel yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi :(Parallel):”Centonics parallel” de denir. Kişisel bilgisayarlarda en çok kullanılandır.

Seri (Serial) : RS232C de denir. Bazı yazıcılarda standart çoğunda ise isteğe bağlı olarak bulunur.

Font:Yazı tipi.

Kağıt park etme yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi :Yazıcının sürekli formu yazıcıdan çıkarmadan geriye çekerek tek kağıt kullanımına izin vermesidir

Tampon bellek yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi :(Buffer Memory) Yazıcının içinde, bilgisayardan gelen verileri geçici olarak sakladığı RAM bellektir

Traktör yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi :(Tractor) Sürekli form kağıdın takıldığı, formu deliklerinden tutup ilerleten mekanizma.

Kağıt besleyici: yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis Hp Servis Göztepe Hp Servisi Birçok sayfanın (tek kağıdın) konup, yazıcının gerektiğinde almasını sağlayan mekanizma. Lazer ve bazı mürekkep püskürtmeli yazıcılarda standart olarak bulunur; nokta vuruşlu yazıcılarda ayrıca satılır.

Kopya sayısı:Yazıcının kaç nüsha kağıda basabildiği Hp Servis Göztepe Hp Servisi

MTBF:Ortalama arızasız çalışma süresi.

RS232C:Yazıcılar için ek olarak satılan seri port yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis .

Laser yazıcılar genel olarak aşağıdaki elemanlardan oluşurlar yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis . Hp Servis Göztepe Hp Servisi

1-     Laser/scanner ünitesi.

2-     Fuser unitesi (fırınlama ünitesi).

3-     Power supply ünitesi.

4-     I/O board.

5-     Controller board.

6-     Motor üniteleri.

1-     Mekanik kontrol board (main board üzerinde yer alabilir).

2-     Transfer corona (eski modellerde) veya transfer merdanesi (yeni modellerde). Hp Servis Göztepe Hp Servisi

3-     Kağıt geçiş yolu üniteleri.

4-     High voltaj power supply.( yeni modellerin bazılarında main board üzerinde)

5-     Toner.

6-     Kağıt alma merdaneleri.

Yukarıdaki elemanlar laser yazıcıları oluşturan belli başlı elemanlardır. Bu elemanların fonksiyonları yazıcı servisi tamir bakım yedek parça teknik servis :

LASER SCANNER ÜNİTESİ: Hp Servis Göztepe Hp Servisi


Laser yazıcıların en önemli ünitesidir. Laser ışınını üreten ünitedir. Bilgisayardan gönderilen verilere göre görüntünün oluşturulup drum üzerine aktarıldığı bölümdür.

LASER/SCANNER ÜNİTESİNİN GÖRÜNTÜYÜ OLUŞTURMASI.

Laser /scanner ünitesini oluşturan elemanlar;

·        Laser ünitesi.

·        Laser drive board.

·        Scanner motoru.

·        Scanner aynası.

·        Fokuslama lensleri.

·        Silindir  lens.

·        Saptırma aynaları.

·        Laser kontrol devresi

-Laser kesinlik kontolü,

-Yatay sync kontrolü,

-laser diode emisyon kontrolü

 

Hp Servis Göztepe Hp Servisi – Garanti Teknik Servis” yazısında 2 düşünce

  1. casual clothing for women diyor ki:

    Thanks in favor of sharing hp servis göztepe hp servisi yazıcı fotokopi faks servisi such a good thought, hp toner dolumu göztepe paragraph is fastidious, thats why i have read it entirely

  2. Vicente diyor ki:

    Le calcul de Re9my est tout e0 fait cocrert e0 mon sens et l offre est inte9ressante comme lorsque Base avait offert un Blackberry pour 7€ HT. Et je confirme e9galement que l offre pour les particuliers n est pas disponible dans les Base Shop donc oui c est certainement une offre finance9e par PhoneHouse. J ai entendu parler d un souci entre PhoneHouse et Base, selon un vendeur de la chaeene multi ope9rateur, il y aura une possibilite9 pour que PhoneHouse arreate de travailler avec Base;.. Info ? Intox ? Cela m a tout de meame paru bizarre sur le coup car je pense que base ne doit pas eatre un ope9rateur ne9gligeable pour PhoneHouse.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir